Những trường hợp nào bị hủy sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành?

Theo Luật Đất đai 2024, có những trường hợp nào sẽ bị hủy sổ đỏ? Những trường hợp nào được đính chính sổ đỏ đã cấp? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây.

(1) Những trường hợp nào bị hủy sổ đỏ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành?

Căn cứ Khoản 3 Điều 152 Luật Đất đai 2024 (dự kiến có hiệu lực thi hành từ 01/8/2024) có quy định về những trường hợp đã bị thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 152 Luật Đất đai 2024 mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không giao nộp Giấy chứng nhận đã cấp thì cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Điều 136 Luật Đất đai 2024 sẽ thực hiện hủy với sổ đỏ đã cấp đó.

Theo đó, nếu thuộc một trong những trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận dưới đây nhưng lại không tiến hành giao nộp lại thì sẽ bị hủy, cụ thể:

– Thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã cấp (Sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận).

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp.

– Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

– Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, đối tượng sử dụng, diện tích, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng hoặc thời hạn sử dụng hoặc nguồn gốc sử dụng theo quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm cấp giấy chứng nhận.

– Bị Tòa án có thẩm quyền tuyên hủy.

– Trường hợp đấu giá, giao quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất theo yêu cầu của Tòa án, cơ quan thi hành án mà người phải thi hành án không nộp giấy chứng nhận đã cấp.

– Có bản án, quyết định của Tòa án đã được thi hành hoặc văn bản kiến nghị về việc thi hành bản án của cơ quan thi hành án quyết định theo quy định có nội dung yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp.

Theo đó, nếu thuộc một trong 07 trường hợp bị thu hồi như đã nêu trên mà không thực hiện giao nộp lại thì cơ quan có thẩm quyền cấp sẽ thực hiện hủy Giấy chứng nhận.

(2) Những trường hợp nào được đính chính sổ đỏ đã cấp theo Luật Đất đai 2024?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 152 Luật Đất đai 2024 thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất được quy định tại Điều 136 Luật Đất đai 2024 có trách nhiệm đính chính những thông tin có trong Giấy chứng nhận đã cấp khi bị sai sót trong các trường hợp như sau:

– Có sai sót thông tin của người được cấp giấy chứng nhận so với thông tin tại thời điểm đính chính.

– Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được tổ chức đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận hoặc được thể hiện trong văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.

Theo đó, khi thuộc một trong những trường hợp kể trên thì người dân có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đính chính lại các thông tin cho đúng với thực tế.

Contact Me on Zalo
0792 108 666